dr hab. inż. Sylwia RÓŻAŃSKA

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej

Kontakt:

 • tel.: +48 61 665 27 89
 • email: sylwia.rozanska@put.poznan.pl
 • gabinet: Hala A22, pokój nr 4

ORCID:

Etapy rozwoju naukowego:

 • 2000 - Stopień magistra inżyniera Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej,
 • 2004 - Stopień doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej,
 • 2019 - Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina inżynieria chemiczna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Zainteresowania naukowe:

 • Reologia płynów nienewtonowskich w przepływie wzdłużnym i ścinającym, w szczególności emulsji, roztworów polimerów i surfaktantów,
 • Przepływy przez złoża porowate.

Prowadzone zajęcia:

  Wykłady:
 • Chemical engineering, kierunek studiów: chemical technology, studia stacjonarne I stopnia,
 • Inżynieria wybranych procesów przetwórczych: kierunek studiów: inżynieria chemiczna i procesowa, studia stacjonarne II stopnia.
 • Zajęcia laboratoryjne:
 • Chemical engineering, kierunek studiów: chemical technology, studia stacjonarne I stopnia,
 • Reologia techniczna, kierunek studiów: inżynieria chemiczna i procesowa, studia stacjonarne I stopnia,
 • Reologia techniczna, kierunek studiów: inżynieria farmaceutyczna, studia stacjonarne I stopnia,
 • Inżynieria chemiczna, kierunek studiów: technologia chemiczna, studia stacjonarne I stopnia,
 • Kinetyka procesowa, kierunek studiów: inżynieria chemiczna i procesowa, studia stacjonarne I stopnia,
 • Inżynieria chemiczna i procesy rozdzielania mieszanin, kierunek studiów: technologia chemiczna, studia niestacjonarne I stopnia.
 • Projekty:
 • Chemical engineering, kierunek studiów: chemical technology, studia stacjonarne I stopnia,
 • Inżynieria chemiczna, kierunek studiów: technologia chemiczna, studia stacjonarne I stopnia,
 • Kinetyka procesowa, kierunek studiów: inżynieria chemiczna i procesowa, studia stacjonarne I stopnia,
 • Inżynieria wybranych procesów przetwórczych: kierunek studiów: inżynieria chemiczna i procesowa, studia stacjonarne II stopnia,
 • Procesy oczyszczania gazów i cieczy: kierunek studiów: inżynieria chemiczna i procesowa, studia stacjonarne I stopnia.

Dodatkowe informacje:

 • Członek Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej dla studiów II stopnia inżynieria chemiczna i procesowa,
 • Członek zespołu ds. jakości kształcenia.

Współpraca naukowa:

 • Department of Chemical Engineering, Division of Soft Matter Rheology and Technology, KU Leuven, Belgia.

Publikacje:

 • Różańska. S., Verbeke K., Różański J., Clasen C., Wagner P., 2019, Capillary Breakup Extensional Rheometry of Sodium Carboxymethylcellulose Solutions in Water and Propylene Glycol/Water Mixtures, Journal Of Polymer Science, Part B: Polymer Physics, 57, 1537–1547.
 • Różańska S, 2016 Extensional Rheology in Food Processing, Chapter 6, In: Advances in Food Rheology and its Applications, Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition, Elsevier, str. 125-157
 • Różańska S, Różański J., 2017, Extensional flow of of carboxymethylcellulose sodium salt measured on the opposed-nozzle device, Soft Materials, 15, 4, 302-314
 • Różańska S, Różański J., 2019, Flow of emulsions stabilized by polymers through packed bed, Transport in Porous Media,128, 2, 321-343,
 • Różańska S, Różański J., 2019, Shear and extensional rheology of aqueous solutions of cocamidopropyl betaine and sodium dodecyl sulfate mixture, Journal of Dispersion Science and Technology, 41(5):1-9
 • Komorowska P., RóżańskaS., Różański J., Effect of the degree of substitution on the rheology of sodium carboxymethylcellulose solutions in propylene glycol/water mixtures. Cellulose, 24, 4151-4162, 2017
 • Różańska S., Broniarz-Press L., Różański J., Mitkowski P.T., Ochowiak M., Woziwodzki S., 2013, Extensional viscosity of o/w emulsion stabilized by polysaccharides measured on the opposed-nozzle device, Food Hydrocolloids, 32, 130-142.
 • Różańska S., Różański J., Ochowiak M., Mitkowski P.T., 2014, Extensional viscosity measurements of concentrated emulsions with the use of the opposed nozzles device, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 31, 1, 47-55.
 • Różańska S., 2015, Rheology of wormlike micelles in mixed solutions of cocoamidopropyl betaine and sodium dodecylbenzenesulfonate, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 482, 394-402.
 • Różańska S., 2018, Extensional flow of polymer solutions through the porous media. Practical Aspects of Chemical Engineering, Springer, 377-393.
Przejdź do SIN