dr hab. inż. Sylwia Różańska

Kontakt: 

tel. 61 665-2789
sylwia.rozanska [at] put.poznan.pl

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

28.09.2004 doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Publikacje: 

2013

2007