dr hab. inż. Marek Ochowiak, prof. PP

Kierownik Zakładu Inżynierii i Aparatury Chemicznej

Kontakt: 

tel. 61 665-2147
marek.ochowiak [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

doktorat 29.10.2002 Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska
habilitacja 17.12.2014 Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

Publikacje: 

2018

2015

2013

2011

2008

2007