Ciecze jonowe jako dodatek poprawiający właściwości eksploatacyjne mas aktywnych rozruchowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Projekt NCBR – PBSIII (PBS3/A5/43/2015)

Ciecze jonowe jako dodatek poprawiający właściwości eksploatacyjne mas aktywnych rozruchowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

 

Lider konsorcjum:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Lota

Główny wykonawca: prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak

 

Członkowie konsorcjum:

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw (http://www.claio.poznan.pl/)

PPUH AUTOPART Jacek Bąk sp. z o.o. (http://www.autopart.pl/)

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01-01-2015

Termin zakończenia realizacji projektu: 31-12-2017