DEVELOPMENT OF HIGH PERFORMANCE AND ECOLOGICALLY FRIENDLY SUPERCAPACITORS FOR ENERGY MANAGEMENT – ECOLCAP

Projekt badawczy

DEVELOPMENT OF HIGH PERFORMANCE AND ECOLOGICALLY FRIENDLY SUPERCAPACITORS FOR ENERGY MANAGEMENT – ECOLCAP

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 Innovative Economy Operational Programme, 2007 - 2013

Priorytet I “Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii” Priority I. Research and Development of New Technologies

  • Działanie 1.2. “Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, Program WELCOME Action 1.2. Strenghtening the human resources potential of science, WELCOME Programme

Strona Główna Projektu:WELCOME-ECOLCAP The main site of the project


Beneficjent Beneficiary

prof. François Béguin

Dla prof. François Béguin z Research Centre on Divided Matter, University&CNRS, Orléans we Francji, inspiracją do rozpoczęcia pracy naukowej w Polsce okazała się piętnastoletnia, owocna współpraca z Politechniką Poznańską. Dzięki funduszom w wysokości 6 394 553 zł, laureat rozpocznie badania  poświęcone rozwojowi systemów energetycznych o wysokiej wydajności, takich jak akumulatory litowo-jonowe i superkondensatory. Celem mojego projektu jest stworzenie przyjaznego środowisku kondensatora wyróżniającego się dużą gęstością energii, który mogłyby mieć zastosowanie np. w przemyśle motoryzacyjnym.  Wyniki badań w postaci opracowanych kondensatorów elektrochemicznych będą opatentowane co stwarza możliwość ich  późniejszego wykorzystania w polskim przemyśle – mówi prof. Béguin. Laureat uważa, że jego projekt zorientowany na uzyskanie nowej technologii ma szanse wzbudzić duże zainteresowanie wśród polskich firm. Możliwość dotarcia do nowych odbiorców opracowywanych technologii również wpłynęła na finalną decyzję o udziale w programie Welcome. [źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej]

 

Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, reprezentowana przez Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej
Poznań University of Technology, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, represented by Institute of Chemistry and Technical Electrochemistry, Faculty of Chemical Technology