Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska

Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka  przed szkodliwym działaniem środowiska

indywidualny projekt kluczowy nr POIG.01.03.01-00-006/08-00 dofinansowywany w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013  Priorytet I – Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie  i projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe Konsorcjum badawcze Beneficjent - LIDER - Instytut Włókiennictwa  ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź PARTNERZY:

  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 90-965 Łódź, woj. łódzkie
  • Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
  • Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Wydział Elektryczny, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
  • Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB  ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa