Stypendium MNiSW dla mgr inż. Artura Jędrzaka

Doktorant naszego Wydziału mgr inż Artur Jędrzak otrzymał stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Promotorem pracy doktorskiej jest prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski.

Gratulujemy!