Nagroda dla prof. François Béguin

Prof. François Béguin z Wydziału Technologii Chemicznej PP otrzymał prestiżową nagrodę Europejskiego Stowarzyszenia Węglowego (European Carbon Association, ECA). Nagroda została wręczona przez obecną prezes ECA, prof. Marię Lazaro, podczas World Carbon Conference 2018 w Madrycie. 

European Carbon Association co trzy lata wyróżnia naukowca, którego działalność ma istotny wkład w stan wiedzy w obszarze materiałów węglowych. Wyróżnienie to jest przyznawane na podstawie rekomendacji Prezydium Europejskiego Stowarzyszenia Węglowego za „naukowy wkład i zasługi dla społeczności naukowej zajmującej się węglem” jak również za „wspieranie innych w dążeniu do doskonałości naukowej lub wniesienie znaczącego wkładu w tworzenie silnego fundamentu społeczności naukowców zajmujących się węglem i technologiami, wspierającymi zrównoważony rozwój". W obu tych obszarach prof. François Béguin ma znaczące dokonania. Jest współautorem ponad 300 publikacji cytowanych ponad 20 000 razy, kilkudziesięciu zgłoszeń patentowych i patentów o zasięgu międzynarodowym. Jest także promotorem, jak również promotorem co-tutelle oraz mentorem wielu młodych naukowców z Europy i Azji, których rozwój naukowy nadzorował zarówno w Centre de Recherche de la Matière Divisée w Orleanie (Francja) jak i w Politechnice Poznańskiej, w której pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego od 2011 roku.

Od ponad 25 lat prof. François Béguin ściśle współpracuje z pracownikami Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Efektem tej współpracy jest szereg artykułów naukowych o fundamentalnym znaczeniu dla magazynowania energii z użyciem materiałów węglowych. Jeden z artykułów pt. Carbon materials for the electrochemical storage of energy in capacitors opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Carbon (39, 2001, 937-950) jest drugim najczęściej cytowanym artykułem tego czasopisma (ponad 2800 cytowań). Laureat nagrody ma również znaczący wkład w rozwój Polskiego Towarzystwa Węglowego, w którym pełni funkcję członka. Prof. Béguin jest także inicjatorem międzynarodowej konferencji Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection (CESEP) organizowanej cyklicznie od 2005 roku.

 

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon dyplom190.78 KB