Stypendia Ministra 2018/2019

Na stronie MNiSW zostały opublikowane wytyczne dotyczące wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktoratów na rok akademicki 2018/2019.

Studenci:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

 

Doktoranci:

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

 

Wnioski o stypendia ministra muszą być zaopiniowane przez Radę Wydziału i podpisane przez Dziekana Wydziału.

Wniosek (wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia) należy złożyć do dnia 07.09.2018 w dziekanacie pok. 011B.