Stypendia

 

W Uczelni obowiązują jednolite dokumenty dla wszystkich wydziałow, zatwierdzone przez Prorektora ds.Kształcenia i podane do wiadomości na stronie

https://www.put.poznan.pl/pl/dla-studentow/finanse-i-stypendia

 

UWAGA!

Termin składania wniosków z pomocy materialnej (stypendia: rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych) na semestr letni r. ak. 2018/19 upływa 4 marca 2019 roku (poniedziałek).

Studenci, którzy  ukończyli studia I stopnia i rozpoczynają studia II stopnia muszą na nowo złożyć wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, które będzie przyznawane na podstawie dochodu uzyskanego w 2017 r. Pozostali studenci będą mieć przyznane stypendium na podstawie złożonego wniosku w semestrze zimowym.