Ogłoszenia arrow Wydział arrow Działalność Wydziału arrow Publikacje arrow 2011
kirmizi sinema porno
Publikacje - 2011 Drukuj Email
 1. Andrzejewska E., Marcinkowska A., Wegner K.
  Nanocomposites obtained by photopolymerization of (methacrylate monomer)/(methacrylate functionalized polyhedral oligomeric silsesquioxane) system,
  Polimery, 56 (2011) 1, 63-66.
 2. Borysiak S.
  The supermolecular structure of isotactic polypropylene/atactic polystyrene blends
  Polym. Eng. Sci., vol. 51, pp. 2505-2516, (2011)`
 3. Borysiak S., Paukszta D.
  Recykling materiałowy opakowań typu tetra-pak,
  Przetwórstwo tworzyw sztucznych, vol. 17 (5), 297, (2011)
 4. Broniarz-Press L., Dulska D., Szaferski W.
  Wpływ mieszania na zmianę właściwości powierzchniowo czynnych roztworów saponin zawartych w owocach Sapindus mukorossi
  Przemysł Chemiczny, 90(9) (2011) 1625-1627. IF = 0.290
 5. Brożek R., Koczorowski R., Rogalewicz R., Voelkel A., Czarnecka B., Nicholson J.W.
  Effect of denture cleansers on chemical and mechanical behavior of selected soft lining materials
  Dental Materials, 27 281 - 290 (2011)
 6. Chrzanowski Ł., Owsianiak M., Szulc A., Marecik R., Piotrowska-Cyplik A., Olejnik-Schmidt A.K., Staniewski J., Lisiecki P., Ciesielczyk F., Jesionowski T., Heipieper H.J.
  Interactions between rhamnolipid biosurfactants and toxic chlorinated phenols enhance biodegradation of a model hydrocarbon-rich effluent
  International Biodeterioration & Biodegradation Vol. 65, Issue 4 Pages 605-611 (2011) DOI:10.1016/j.ibiod.2010.10.015
 7. Ciesielczyk F., Jesionowski T.
  Characterization of highly dispersed magnesium silicates prepared from silica sols and selected magnesium salts
  Physicochem. Probl. Miner. Process. 46 (2011) 279-288 ; IF=0.355
 8. Ciesielczyk F., Jesionowski T.
  Heat treatment of inorganic oxide systems and its effect on their physicochemical properties and potential directions of application
  Przemysl Chemiczny 90 (5) 720-725 (2011) IF=0.29
 9. Ciesielczyk F., Nowacka M., Przybylska A., Jesionowski T.
  Dispersive and electrokinetic evaluations of alkoxysilane-modified MgO•SiO2 oxide composite and pigment hybrids supported on it
  Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects 376(1-3) 21-30 (2011) DOI:10.1016/j.colsurfa.2010.08.017
 10. Cieszyńska A., Regel-Rosocka M., Wiśniewski, M.
  Ekstrakcyjne metody wydzielania i rozdziału metali szlachetnych Przem. Chem., 90(8) 1579 – 1585, (2011) IF = 0.290
 11. Cieszyńska A., Wiśniewski M.
  Selective extraction of palladium(II) from hydrchloric acid solutions with phosphonium extractants , Separation and Purification Technology, 80 385-389, 2011. DOI: 10.1016/j.seppur.2011.05.025.
 12. Cieszyńska A., Wiśniewski M.
  Wpływ kwasu solnego i chlorku sodu na wydajność ekstrakcji palladu(II) reagentami fosfonowymi Substancje czynne w kształtowaniu jakości produktów i procesów Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, , 178, 106-120, 2011.
 13. Cybulski J, Wiśniewska A., Kulig-Adamiak A., Dąbrowski Z., Praczyk T., Michalczyk A., Walkiewicz F., Materna K., Pernak J.
  Mandelate and prolinate ionic liquids: synthesis, characterization, catalytic and biological activity,
  Tetrahedron Lett., 52, 1325-1328 (2011)
 14. Cyplik P., Schmidt M., Szulc A., Marecik R., Lisiecki P., Heipieper H.J., Owsianiak M., Vainshtein M., Chrzanowski Ł.
  Relative quantitative PCR to assess bacterial community dynamics during biodegradation of diesel and biodiesel fuels under various aeration conditions
  Bioresource Technology, 102, 4347–4352 (2011) IF=4,365
 15. Dach J., Pilarski K., Marcinkowska A., Andrzejewska E.
  Ocena wstępna stopnia rozkładu opakowań jednorazowych oferowanych przez sieci handlowe w procesach kompostowania i fermentacji,
  Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 56(2) (2011), 32-36.
 16. Dziadas M., Nowacka M., Jesionowski T., Jeleń H.H. .
  Comparison of silica gel modified with three different functional groups with RP C18 and SDVB adsorbents for the analysis of selected volatile flavor compounds
  Analytica Chimica Acta 699 (2011) 66–72; DOI:10.1016/j.aca.2011.05.011
 17. Emel’yaneko V.N., Portnova S. V., Verevkin S. P., Skrzypczak A., Schubert T.
  Building blocks for ionic liquids: Vapor pressures and vaporization enthalpies of 1-(n-alkyl)-imidazoles
  J. Chem. Termodynamics 43, 1500-1505 (2011) IF=2.794
 18. Emel’yaneko V.N., Portnova S. V., Verevkin S. P., Skrzypczak A.
  Building blocks for ionic liquids: a study of alkyl chain lenth dependence of vaporization enthalpies of 1-(n-alkyl)-2-methylimidazoles
  J. Chem. Eng. Data 56, 3532-3540 (2011) IF = 2.089
 19. Floryszak-Wieczorek J. Górski Z., Arasimowicz-Jelonek M.
  Functional imaging of biophoton responses of plants to fungal infection.
  Eur J Plant 130(2) 249-258 (2011) IF=2.054
 20. Gajda B., Skrzypczak A., Bogacki M.B.
  Separation of cobalt(II), nickel(II), zinc(II) and cadmium(II) ions from chloride solution
  Physicohem. Probl. Mi. ,46, 289-294 (2011) IF = 0.406
 21. Górna H., Ławniczak Ł., Zgoła-Grześkowiak A., Kaczorek E.
  Differences and dynamic changes in the cell surface properties of three Pseudomonas aeruginosa strains isolated from petroleum-polluted soil as a response to various carbon sources and the external addition of rhamnolipids
  Bioresource Technology 102 3028-3033 (2011) IF=4.365
 22. Grys A., Łowicki Z., Gryszczynska A., Kania M., Parus A. .
  Rośliny zielarskie w leczeniu chorób skóry – bezpieczeństwo i zastosowanie
  Postępy Fitoterapii 3, 191 – 196 (2011).
 23. Janik J., Piesowicz E., Rosłaniec Z., Jesionowski T., Bula K. .
  Kompozyty polimerowe PET/SiO2 otrzymane metodą polimeryzacji in situ i metodą mieszania w stopie
  Przemysł Chemiczny 90 (10) 1931-1935 (2011)
 24. Jesionowski T., Kołodziejczak-Radzimska A., Ciesielczyk F., Sójka-Ledakowicz J., Olczyk J., Sielski J. .
  Synthesis of zinc oxide in an emulsion system and its deposition on PES nonwoven fabrics
  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 2 (85) pp. 70-75 IF=0.629
 25. Jesionowski T., Przybylska A., Kurc B., Ciesielczyk F.
  The preparation of pigment composites by adsorption of C.I. Mordant Red 11 and 9-aminoacridine on both unmodified and aminosilane-grafted silica supports
  Dyes Pigments 88 (2011) 116-124 DOI:10.1016/j.dyepig.2010.05.011 IF=2.855
 26. Jesionowski T., Przybylska A., Kurc B., Ciesielczyk F.
  Hybrid pigments preparation via adsorption of C.I. Mordant Red 3 on both unmodified and aminosilane-functionalised silica supports
  Dyes and Pigments 89 (2011) 127-136 DOI:10.1016/j.dyepig.2010.09.014; IF=2.855
 27. Jóźwiak M., Pernak J., Kot M.
  Ionic liquids as a new modifier and hardener melamine-urea-formaldehyde adhesive resins
  Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty, 54, 5-14, (2011) IF = 0,073
 28. Kaczorek E., Moszyńska S., Olszanowski A.
  Modification of cell surface properties of Pseudomonas alcaligenes S22 during hydrocarbon biodegradation
  Biodegradation, 22, 359-366 (2011) IF=2,012
 29. Kaczorek. E., Olszanowski A.
  Uptake of hydrocarbon by Pseudomonas fluorescens (P1) and Pseudomonas putida (K1) strains in the presence of surfactants: A Cell surface modification
  Water, Air and Soil Pollution, 214, 451-459 (2011) IF=1,765
 30. Konopczyńska, B.; Staszak, K.; Prochaska, K.
  Usuwanie jonów chromu(III) z roztworów wodnych techniką ultrafiltracji micelarnej (MEUF)
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna 50(5) 58-59, 2011.
 31. Kowalski S.J., Banaszak J., Rybicki A.,
  Damage Analysis of Microwave-Dried Materials
  AIChE, Article in press, 2011; [IF = 2.030]
 32. Kowalski S.J., Mierzwa D.
  Hybrid drying of red bell pepper: energy and quality issues
  Drying Technology 29 (10), 1195-1203, 2011; [IF = 1.662]
 33. Kowalski S.J., Mierzwa D.
  Influence of preliminary osmotic dehydration on drying kinetics and final quality of carrot (Daucus Carota L.)
  Chemical and Process Engineering, 32 (3), 2011, 185-194; [IF = 0.252]
 34. Kowalski S.J., Pawłowski A.
  Intermittent drying of initially saturated porous materials
  Chemical Engineering Science, 66 (9), 1893-1905, 2011; [IF = 2.379]
 35. Kowalski S.J., Pawłowski A.
  Energy consumption and quality aspect by intermittent drying
  Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 50 (4), 2011, 384-390; [IF = 1.729]
 36. Kowalski S.J., Pawłowski A.
  Intermittent Drying: Energy Expenditure and Product Quality Chemical Engineering Technology 34 (7), 1123-1129, 2011; [IF=0.923]
 37. Krawczyk P. .
  Effect of ozone treatment on properties of expanded graphite
  Chemical Engineering Journal, 172 1096 (2011) IF=3.074
 38. Laurentowska A., Siwińska-Stefańska K., Jesionowski T.
  The ZnO-SiO2 oxide composites. Synthetic products to innovative application
  Przemysl Chemiczny 90 (5) 883-889 (2011) IF=0.29
 39. Lewandowski A., Kurc B., Stepniak I., Świderska-Mocek A.
  Properties of Li-graphite and LiFePO4 electrodes in LiPF6-sulfolane electrolyte
  Electrochim. Acta. 56 5972 (2011) IF= 1.697
 40. Lota G., Fic K., Frackowiak E.
  Carbon nanotubes and their composites in electrochemical applications
  Energy & Environmental Science, DOI: 10.1039/c0ee00470g (2011) IF=9.488
 41. Lota G., Fic K., Frackowiak E.
  Alkali metal iodide/carbon interface as a source of pseudocapacitance
  Electrochemistry Communications 13 (1) 38-41 (2011) IF=4.243
 42. Lota G., Fic K., Jurewicz K., Frackowiak E.
  Correlation of hydrogen capacity in carbon material with the parameters of electrosorption
  Central European Journal of Chemistry 9 (1) 20-24 (2011) IF=1.065.
 43. Lota G., Milczarek G.
  The effect of lignosulfonates as electrolyte additives on the electrochemical performance of supercapacitors
  Electrochemistry Communications doi:10.1016/j.elecom.2011.02.023 (2011) IF=4.243
 44. Lota K., Sierczyńska A., Lota G.
  Supercapacitors based on nickel oxide/carbon materials composites
  International Journal of Electrochemistry 321473 1-6 (2011).
 45. Łapsa K., Marcinkowska A., Andrzejewska E., Drozdowski M.
  Brillouin spectroscopy studies of two-component polymerizable liquid system:
  2,2-Bis[4-(2-hydroxymethacryloxypropoxy)phenyl]propane/benzyl methacrylate,
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 79 (2011), 841-847.
 46. Ławniczak Ł., Czaczyk K., Owsianiak M., Chrzanowski Ł.
  Role of rhamnolipids in the natural environment
  Postepy Mikrobiologii 50 (1) 17-30 (2011)
 47. Ławniczak Ł., Kaczorek E., Olszanowski A. .
  The influence of cell immobilization by biofilm forming on the biodegradation capabilities of bacterial consortia
  World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2011, 27 (5), 1183-1188 IF=1,214
 48. Materna K., Tic W.J., Sokolowski A., Hreczuch W.
  C12 Hydroxyester Ethoxylates as Nonionic Surfactants
  Cent. Eur. J. Chem., 9, 300-307, (2011) IF=0.991
 49. Marcinkowska A., Rozmysłowicz K., Andrzejewska E., Dach J., Pilarski K.
  Wpływ wstępnej degradacji środowiskowej oraz promieniowaniem UV/VIS na właściwości mechaniczne komercyjnych folii oksybiodegradowalnych,
  Rocznik Ochrona Środowiska, t. 13, (2011), 1605-1618.
 50. Matusiewicz H., Krawczyk M.
  Determination of nickel by chemical vapor generation in situ trapping flame AAS
  Cent. Eur. J. Chem., 9(4), 648 (2011)
 51. Matusiewicz H., Ślachciński M.
  Analytical evaluation of a reduced pressure microwave induced plasma (MIP) studied by optical emission spectrometry (OES) method
  Spectrosc. Lett., 44,128, (2011)
 52. Matusiewicz H., Ślachciński M.
  Interfacing microchip based capillary electrophoresis system with a microwave induced plasma spectrometry for copper speciation,
  Cent. Eur. J. Chem. (2011), 9(5), 896 (2011)
 53. Milczarek G., Ciszewski A., Stępniak I.
  Oxygen-doped activated carbon cloth as electrode material for electrochemical capacitor
  Journal of Power Sources 196 7882 (2011) IF=4,283
 54. Mitkowski P.T.
  Hybrid process scheme for the synthesis of ethyl lactate: conceptual design and analysis
  Chemical Papers, 65(4) (2011) 412-426.
 55. Modrzejewska-Sikorska A., Siwińska-Stefańska K., Jesionowski T. .
  Wpływ modułu krzemianu sodu na właściwości fizykochemiczne syntetycznych kompozytów tlenkowych CuO•SiO2
  Przemysł Chemiczny 90 (5) 927-931 (2011) IF=0.29
 56. Ochowiak M., Broniarz-Press L.
  The flow resistance and aeration in modified spray tower
  Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 50, 3 345-350 (2011) IF=1.729
 57. Ochowiak M., Broniarz-Press L., Woziwodzki S.
  The analysis of silica suspensions atomization
  International Journal of Heat and Fluid Flow, 32, 6 (2011) 1208-1215.
 58. Opydo-Szymaczek J., Opydo J.
  Dietary fluoride intake from infant and toodler formulas in Poland
  Food and Chemical Toxicology, 2011, 49, 1759-1763
 59. Opydo-Szymaczek J., Opydo J.
  Fluoride content of selected infant foods containing poultry or fish in Poland
  Fluoride, 2011, 44 (4), 195-200
 60. Parus A., Grys A. .
  Ostrożeń warzywny (Crisium oleraceum (L.) Scop.) – substancje aktywne, możliwe zastosowanie
  Postępy Fitoterapii 2, 100-106 (2011).
 61. Parus A., Wieszczycka K., Olszanowski A. .
  Solvent extraction of iron(III) from chloride solutions in the presence of copper(II) and zinc(II) using hydrophobic pyridyl ketoximes
  Separation Science and Technology 46(1) 87-93 (2011) IF=1,015
 62. Parus A., Wieszczycka K., Olszanowski A. .
  Cadmium(II) extraction from chloride solutions by hydrophobic pyridyl ketoximes
  Hydrometallurgy 105, 284–289 (2011) IF=1,917
 63. Pazdrowski W., Borysiak S., Nawrot M., Szymański M.
  The degree of cellulose crystallinity as an indicator of maturity of the of wood tissue,
  SYLWAN,, vol.154 (12), 818-827, (2010), IF=0.149, M=9
 64. Pernak J., Borucka N., Walkiewicz F., Markiewicz B., Fochtman P., Stolte S., Steudte S., Stepnowski P.
  Synthesis, toxicity, biodegradability and physicochemical properties of 4-benzyl-4-methylmorpholinium-based ionic liquids
  Green Chem. 13, 2901-2910, (2011)
 65. Pernak J., Syguda A., Janiszewska D., Materna K., Praczyk T.
  Ionic liquids with herbicidal anions
  Tetrahedron 67, 4838-4844 (2011)
 66. Pernak J., Świerczyńska A., Kot M., Walkiewicz F., Maciejewski H.
  Pyrylium sulfonate based ionic liquids
  Tetrahedron Lett. 52, 4342-4345, (2011)
 67. Pilarska A., Jesionowski T.
  Synthesis of MgO in magnesium hydroxide carbonatization process
  Physicochem. Probl. Miner. Process. 46 (2011) 83-94; IF=0.355
 68. Pilarska A., Klapiszewski Ł., Jesionowski T.
  The effect of precipitation parameters on physicochemical properties of magnesium hydroxide and its calcinates
  Przemysl Chemiczny 90 (5) 983-987 (2011) IF=0.29
 69. Pilarska A., Markiewicz E., Ciesielczyk F., Jesionowski T. .
  The influence of spray drying on the dispersive and physicochemical properties of magnesium oxide
  Drying Technology 29 1210–1218 (2011); DOI: 10.1080/07373937.2011.579698
 70. Pilarska A., Paukszta D., Szwarc K., Jesionowski T. .
  The effect of modifiers and precipitation conditions on physicochemical properties of MgCO3 and its calcinates
  Physicochem. Probl. Miner. Process. 46, 79-90 (2011) IF=0.406
 71. Pilawka R., Jesionowski T., Gorący K. .
  Kompozycje epoksydowe z krzemionką sieciowane imidazolami
  Kompozyty 11(1) 9-13 (2011)
 72. Pilawka R., Jesionowski T. .
  Kompozyty epoksydowe z krzemionką sieciowane 1-etyloimidazolem
  Kompozyty 11(1) 14-17 (2011)
 73. Pracz M., Frańska M., Frański R.
  Mass spectrometric study of naproxen dimer anions generated from racemate and pure enantiomers
  Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2011, 3(6):1148-1156.
 74. Radzio, A., Staszak, K.
  Porównanie właściwości fizykochemicznych wybranych olejów spożywczych, Z badań Katedry Chemii Ogólnej
  Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011, 194, 150-157.
 75. Regel-Rosocka, M., Wisniewski, M.
  Selective removal of zinc(II) from spent pickling solutions in the presence of iron ions with phosphonium ionic liquid Cyphos IL 101
  Hydrometallurgy, 110 (1-4) 85-90, 2011. IF = 1.917
 76. Rojewska M., Prochaska K.
  Właściwości adsorpcyjne oraz zwilżalność dwuskładnikowych mieszanin zawierających czwartorzędowe pochodne substancji lizosomotropowych
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 50(5) (2011) 98-99.
 77. Roszak R., Trzeciak A. M., Pernak J., Borucka N.
  Effect of chiral ionic liquids on palladium-catalyzed Heck arylation of 2,3-dihydrofuran
  Appl. Catal., A: General; 409-410, 148-155 (2011)
 78. Różański J.
  Flow of drag-reducing surfactant solutions in rough pipes
  J. Non-Newtonian Fluid Mechanics, 166 (2011) 279-288. IF=2.00
 79. Rusinska-Roszak D., Tatka H., Pawlak R., Lozynski M.
  Extended and Clustered Conformers of Epothilone A
  J. Phys. Chem. B 115, 3698-3707 (2011) IF= 3.471
 80. Sądej-Bajerlain M., Gojżewski H., Andrzejewska E.
  Monomer/modified nanosilica systems: Photopolymerization kinetics and composite characterization
  Polymer, 52 (2011) 1495-1503.
 81. Siwińska-Stefańska K., Ciesielczyk F., Jesionowski T., Sójka-Ledakowicz J., Lota W., Walawska A. .
  Evaluation of the photocatalytic properties of textile fabrics modified with titanium dioxide of anatase structure
  FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2011, Vol. 19, No. 2 (85) pp. 76-83
 82. Siwińska-Stefańska K., Paukszta D., Jesionowski T.
  Physicochemical properties of TiO2/SiO2 oxide composites produced by nucleation of reaction system
  Przemysl Chemiczny 90 (5). 1009-1010 (2011) IF=0.29
 83. Staszak, K., Cierpiszewski, R., Prochaska, K.
  Equilibrium and rate of iron(III) extraction from chloride solutions by individual hydrophobic extractants and their mixtures
  Polish Journal of Chemical Technology 13 (1), pp. 1-5, 2011
 84. Staszak K., Wieczorek D., Zieliński R.
  Właściwości powierzchniowe wodnych roztworów kokobetainy, Substancje czynne w kształtowaniu jakości produktów i procesów
  Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011, 178, 82-94
 85. Staszak K.; Wieszczycka K.; Burmistrzak P. .
  Removal of Cadmium(II) Ions from Chloride Solutions by Cyanex 301 and Cyanex 302
  Separation Science and Technology: 46 (9), 1495-1502 (2011) IF=1,015
 86. Stepniak I., Ciszewski A.
  Electrochemical characteristics of a new electric double layer capacitor with acidic polymer hydrogel electrolyte
  Electrochimica Acta 56 2482 (2011) IF = 3,642
 87. Szaferski W., Broniarz-Press L., Dulska D.
  Wytwarzanie zawiesiny flotującej w mieszalniku o niestandardowej geometrii
  Przemysł Chemiczny, 90(9) (2011) 1686-1688. IF = 0,290
 88. Świderska-Mocek A., Lewandowski A., Kurc B.
  Properties of LiMn2O4 cathode and graphite anode in N-methyl-N-propylpyrrolidinium bis (trifluoromethane sulfonyl) imide J. Solid State Electrochem. 1-7 (2011) IF= 3.325
 89. Twardochleb, B., Jaszkiewicza, A., Szwacha, I., Prochaska, K.
  Aktywność powierzchniowa, pianotwórczość oraz biodegradowalność surfaktantów stosowanych w pianotwórczych środkach gaśniczych
  Przem. Chem., 90(10) (2011) 1802-1807
 90. Wesołowski P., Gawałek J., Alejski K.
  Wytwarzanie koncentratu kazeinianu sodu w mieszalniku bez przegród z pochylonym wałem mieszadła
  Przemysł Chemiczny, 90(9), 1694-1697, (2011). IF=0.29
 91. Wesołowski P., Pawłowicz M., Alejski K.
  Rozwiązanie konstrukcyjne uniwersalnego mieszadła turbinowego o zmiennej średnicy, liczbie i kącie pochylenia łopatek
  Przemysł Chemiczny, 90(9), 1698-1701, (2011). IF=0.29
 92. Wieszczycka K., Tomczyk W. .
  Degradation of organothiophosphorous extractant Cyanex 301
  Journal of Hazardous Materials, (2011) 192 (2), 530-537 IF=3,723
 93. Wiończyk B., Cierpiszewski R., Mól A., Prochaska K.
  Studies on the kinetics and equilibrium of the solvent extraction of chromium(III) from alkaline aqueous solutions of different composition in the system with Aliquat 33,
  Journal of Hazardous Materials, 198 ( 2011) 257-268.
 94. Woziwodzki S.
  Laminar mixing in a stirred tank equipped with double impellers
  Przemysl Chemiczny 90 (4), 570-573 (2011) IF=0.29
 95. Woziwodzki S.
  Unsteady mixing characteristics in a vessel with forward-reverse rotating impeller
  Chemical and Engineering Technology, 34 (2011) 767-774. IF = 1,349
 96. Woziwodzki S.
  Mieszanie laminarne w mieszalniku z dwoma mieszadłami
  Przemysł Chemiczny, 90, 4 (2011) 570-573. IF = 0,290
 97. Woziwodzki S., Jędrzejczak Ł.
  Effect of eccentricity on laminar mixing in vessel stirred by double turbine impellers
  Chemical Engineering Research and Design, 89 2268-2278 (2011) IF=1.519
 98. Woziwodzki S., Szatkowska K.
  Wpływ stopnia niecentryczności na moc mieszania mieszadeł ze zmiennym w czasie kierunkiem obrotów
  Przemysł Chemiczny, 90, 9 (2011) 1702-1704. IF = 0,290
 99. Wyrwas B., Chrzanowski Ł., Ławniczak Ł., Szulc A., Cyplik P., Białas W., Szymański A., Hołderna-Odachowska A.
  Utililization of Triton X-100 and polyethoxylated glycols during surfactant-mediated biodegradation of diesel fuel,
  Journal of Hazardous Materials, 197 (2011) 97-103
 100. Wyrwas B., Frańska M.
  Comment on ‘‘Deactivation and transformation products in biodegradability testing of ß-lactams amoxicillin and piperacillin’’ by Längin et al. [Chemosphere 75(3) (2009) 347–354]”,
  Chemosphere 2011, 84: 187–188.
 101. Wyrwas B., Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D.
  Effects of selected anionic and nonionic surfactants on the operation of activated sludge
  Przemysl Chemiczny, 90 (4) 613-619 (2011) IF=0.29
 102. Wyrwas B., Kruszelnicka I., Ginter–Kramarczyk D.
  Wpływ stężenia anionowego związku powierzchniowo czynnego na morfologię osadu czynnego
  Przemysł Chemiczny, 90(9) 1743-1748 (2011) IF=0.29
 103. Zgoła-Grześkowiak A., Grześkowiak T.
  Determination of alkylphenols and their short-chained ethoxylates in Polish river waters
  International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 91 576-584 (2011) IF=1.169
 104. Zgoła-Grześkowiak A., Grześkowiak T.
  The use of triple quadrupole linear ion trap mass spectrometer with electrospray ionisation for fragmentation studies of selected antifungal drugs
  Rapid Communications in Mass Spectrometry 25 3049-3055 (2011) IF=2.846
 105. Zgoła-Grześkowiak A., Grześkowiak T.
  Dispersive liquid-liquid microextraction
  Trac-Trends in Analytical Chemistry 30 (2011) 1382-1399. IF=6.602
 106. Zgoła-Grześkowiak A., Grześkowiak T., Rydlichowski R., Hołderna-Odachowska A., Łukaszewski Z.
  The Use of Polytetraflouroethylene Multi-Capillary Trap Extraction for Isolation of Octylphenol and its Short-Chained Oxyethylates from the Water Matrix
  Journal of Chromatographic Science 49, 46-50 (2011) IF=0.863
 107. Zgoła-Grześkowiak A., Kaczorek E.
  Isolation, preconcentration and determination of rhamnolipids in aqueous samales by dispersive liquid-liquid microextraction and liquid chromatography with tandem mass spektrometry
  Talanta 83, 744-750 (2011) IF=3.29
 108. Ziobrowski P., Drozdowski M., Andrzejewska E., Marcinkowska A., Łapsa K.
  Elastic properties of some selected two-monomer systems as studied by Brillouin spectroscopy
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 79 (2011), 809-814.
 109. Ziobrowski P., Nowicka A., Andrzejewska E., Marcinkowska A., Drozdowski M.
  Brillouin study of photopolymerization process of two-monomer systems
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 79 (2011), 815-818.
Zmieniony ( 02.03.2012. )
 

© 2015 Wydział Technologii Chemicznej, 2007
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.