Zespoły i komisje wydziałowe

//strona w przygotowaniu//

Na Wydziale Technologii Chemicznej działają następujące komisje: