Stypendia

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - czwartek, 8 października 2015

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016

Pełna informacja w pliku "Pomoc materialna dla studentow MNiSW 2015-2016.pdf"

 

W Uczelni obowiązują jednolite dokumenty dla wszystkich wydziałow, zatwierdzone przez Prorektora ds.Kształcenia i podane do wiadomości na stronie.

Załączniki: