Opłaty

Opłaty i umowy

 

Wystawianie faktur VAT za studia:

1. Uczelnia wystawia faktury na nabywcę - studenta z którym została zawarta umowa

2. Płatnikiem na fakturze zostaje wskazany podmiot dokonujący płatności 

3. Skan wniosku o wystawienie faktury VAT wraz z dowodem płatności należy dostarczyć do dziekanatu w formie elektronicznej najpóźniej 3 dni po dokonaniu przelewu. Dokument papierowy należy dostarczyć do dziekanatu na najbliższym zjeździe. 

Załączniki: