Wykłady otwarte

Poznań, dn. 07.11.2017r.

Szanowni Państwo!

            W roku akademickim 2017/2018 Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej wznawia kontynuację cykli wykładów dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych, jak i ich nauczycieli chemii i dyscyplin pokrewnych. Zakres wykładów, które mogą szczególnie zainteresować maturzystów, obejmować będzie wybrane tematy z dziedziny nowoczesnej chemii i technologii chemicznej, biotechnologii czy inżynierii procesów chemicznych.

            Celem wykładów jest popularyzacja chemii, jak również rozwijanie pasji naukowych wśród młodzieży. Nasi nauczyciele akademiccy przekażą Państwu najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą sposobów wykorzystania odkryć i osiągnięć chemii podstawowej w praktyce przemysłowej. Wśród zaplanowanych wykładów znajdują się tematy poświęcone między innymi syntezie związków organicznych, jak i procesom z zakresu technologii chemicznej i biotechnologii. W ostatnich latach duży nacisk kładzie się na aspekty związane z tak zwaną „zielona chemią”. Jest to takie podejście do zagadnienia syntezy, przeróbki i wykorzystania związków chemicznych, które minimalizuje zagrożenia dla zdrowia, jak i dla środowiska naturalnego. Poruszane będą także zagadnienia dotyczące materiałów kompozytowych oraz nanokompozytów, które charakteryzują się funkcjonalnymi właściwościami fizykochemicznymi i mechanicznymi. Jesteśmy także otwarci na propozycje ze strony Państwa dotyczące tematyki kolejnych wykładów. Ponadto nasi wykładowcy gotowi są przybyć do Państwa szkół z wykładami popularyzatorskimi, a w ustalonym wspólnie trybie udostępnić uczniom laboratoria naszego wydziału.

            Zapraszając do skorzystania z naszego zaproszenia, informujemy uprzejmie, że cykl wykładów zostanie wznowiony w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w sali nr 102C Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej przy ulicy Berdychowo 4. Wykład na temat „Jądro atomu i jego przemiany” wygłosi dr inż. Zbigniew Górski. Wykłady są nieodpłatne.

            Prosimy o potwierdzenie możliwości przybycia na spotkanie (e-mailem: Ewa.Kaczorek@put.poznan.pl bądź telefonicznie: 61 665 36 71).

                                                                                    Z wyrazami szacunku

dr hab. inż. Ewa Kaczorek